Хэвлэх DOC Татаж авах

ТЕГ-ын дарга, УБЕГ-ын даргын 2019 оны А/268, А/1345 дугаар

хамтарсан тушаалаар баталсан Татвар төлөгчийн бүртгэлийн

журмын 2 дугаар хавсралт

                                                                                                                       Маягт ТБ-02

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар ...

Татвар төлөгч иргэний мэдээлэл:

Нэр:

_____________________

 

Регистрийн дугаар:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Эцэг /эх/-ийн нэр:

_____________________

 

Оршин суух төлөв:

_______________

Овог:

_____________________

 

Иргэний харьяалал:

_______________

Татварын төлөгчийн дугаар:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Татвар төлөгчийг бүртгэсэн байдал*:

 

_______________

Харьяалах татварын алба:

 

|_|_| _________________

 

Татвар төлөгчөөр бүртгэгдсэн он, сар, өдөр:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

* - Аж ахуй эрхлэгч, Суутган төлөгч, Хөрөнгийн албан татвар төлөгч … гэх мэт

 

 

 

 

 

 


Татвар төлөгч иргэний хаяг, холбоо барих мэдээлэл:

Аймаг дүүрэг:

________________

 

Утас1:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Сум, хороо:

________________

 

Утас2:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Баг, гудамж, хороолол:

 

________________

 

Шуудангийн

хайрцаг:

 

_________________

Байшин

|_|_|_|_|

 

И-мэйл хаяг:

_________________

Хашаа, хаалга:

|_|_|_|_|

 

 

 

 

Татвар төлөгч иргэний бүртгэгдсэн татварын төрлийн мэдээлэл:

Алба

Татварын төрөл

Бүртгүүлсэн он, сар, өдөр

Хасагдсан он, сар, өдөр

|_|_|

____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|