Хэвлэх DOC Татаж авах

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/90 дугаар

                                                                                        тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгсэл албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл

Хамгаалах тусгай хэрэгсэл

1. Гав /хурууны болон бугуйн/

1. Хурд сааруулагч

1. Нулимс асгаруулагч,  амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу

2. Цахилгаан гүйдлээр цохигч

2. Торон хаалт

2. Резинэн болон хуванцар сумтай буу

3.      Резинэн бороохой

3. Дугуй хагалагч /Хадаас/

-