Хэвлэх DOC Татаж авах

 

/ХЗС-ын 2014 оны 10 сарын 15-ны А/176 тушаалаар хүчингүй болгосон/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/133

                                                                              дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 

БАРИВЧЛАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН БАРИВЧЛАХ БАЙРАНД БАЙСАН

ХУГАЦААНЫ ШУУД ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ

 

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжээ

Зардал /төгрөг/

1

Дулаан, цахилгаан хэрэглэх

1 хоногт

500

2

Халуун хоол, цайгаар үйлчлэх

1 хоногт

2500

3

Автомашинаар тээвэрлэх

1км

700

4

Карт, бичиг баримт хөтлөх

1 удаа

500

5

Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх

1 удаа

500

6

Усанд орох

1 удаа

800

7

Фото зураг авах

1 удаа

300

8

Хувцас угаах, индүүдэх

1 удаа

300