Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2015 оны 2 дугаар

 тогтоолын хавсралт

 

2015 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТ АЖИЛЛАГЧДЫН ТООНД ЭЗЛЭХ

ГАДААДААС АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХУВЬ

 

Салбар

 

Дэд салбар

Бүлэг

Анги

 

 

 Тодорхойлолт

Нийт ажиллагчдын тоо

 

50 хүртэл

 

 

51-100

 

101-150

 

151-200

 

201-250

 

251-ээс дээш

B

                              УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТ

 

06

 

 

Түүхий газрын тос, байгалийн хийн олборлолт

60

70

70

75

75

75

 

09

099

0990

Түүхий газрын тос, байгалийн хийн хайгуул

60

70

70

75

75

75

 

09

099

0990

Уул уурхайн олборлолтын туслах бусад  үйл ажиллагаа

20

25

25

25

25

25

С

                              БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

 

10

 

 

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

5

6

7

8

9

9

 

13

 

 

Нэхмэлийн үйлдвэрлэл

5

6

7

8

9

9

 

20

 

 

Хими, химийн төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

8

9

10

11

12

12

 

23

 

 

Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл

5

9

10

12

13

15

 

24

 

 

Металл үйлдвэрлэл

5

5

5

10

12

15

 

32

 

 

Бусад боловсруулах үйлдвэрлэл

8

9

10

11

12

12

 

33

 

 

Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, холбогдох засвар үйлчилгээ

20

20

25

25

25

25

D

                              ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ

5

6

6

7

8

9

Е

УС ХАНГАМЖ, БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ,     ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ЦЭВЭРЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

5

6

7

8

9

9

F

                              БАРИЛГА

 

41

410

4100

Барилга угсралт

15

15

15

20

22

25

 

 

 

 

Уул уурхайн барилга угсралт

20

22

25

25

30

35

 

 

421

4210

Төмөр зам болон авто замын байгууламж барих үйл ажиллагаа

20

25

30

35

40

45

G

                              БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА, МАШИН, МОТОЦИКЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

 

45

 

Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ

20

20

20

20

20

20

H

                              ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

25

25

25

25

25

25

I

                              ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН НИЙТИЙН ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

55

 

 

Зочид буудал, байр сууцаар үйлчлэх үйл ажиллагаа

5

5

5

10

10

10

 

56

 

 

Нийтийн хоолны үйлчилгээ

10

10

10

10

10

10

М

                              МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

72

 

 

Шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээ, ололт, судалгааны үйл ажиллагаа

30

30

30

30

30

30

N

                              УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

 

791

 

Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын операторын үйл ажиллагаа

10

15

20

20

25

25

Р

85

                      БОЛОВСРОЛ

 

 

851, 852, 854

Бага болон бүрэн дунд, бусад боловсрол олгох үйл ажиллагаа

30

30

30

30

30

30

 

 

853, 8522, 8530

Техник мэргэжлийн дунд боловсрол болон дээд боловсрол олгох үйл ажиллагаа

30

30

30

30

30

30

 

Засгийн газар хоорондын гэрээтэй  болон гадаадын  хөрөнгө оруулалттай,  олон улсын  хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг  боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа

70

70

70

80

80

80

Q

                             ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

 

86

 

Хүний эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа

5

6

6

7

8

9

 

 

87

 

Оршин суугчдад үзүүлэх халамжийн үйл ажиллагаа

5

10

15

15

20

20

R

                             УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ

 

90

900

9000

Бүтээл туурвих, урлаг, үзвэр, үйлчилгээний үйл ажиллагаа

5

5

5

5

5

5

 

93

 

 

Спорт, зугаа цэнгэл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа

5

5

5

5

5

5

S

                             ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

95

 

 

Хувийн болон өрхийн хэрэглээний зориулалттай бараа, компьютерийн засвар, үйлчилгээ

5

6

6

7

8

9

 

96

960

 

Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

5

6

6

7

8

9

U

                             ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

99

990

9900

Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа

40

40

40

40

40

40

 

 

 

 

Гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөлөгчийн газар мөн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл бүхий гадаад, дотоодын төрийн бус байгууллага

30

30

30

30

30

30

Жич: 20 хүртэлх монгол ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 1 гадаадын иргэн ажиллуулж болно.