Хэвлэх DOC Татаж авах

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт