Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/143 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

 

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Өргөдлийн хэлбэр (холбогдох дөрвөлжинг тэмдэглэ)

 

    Шинээр бүртгүүлэх

 

   Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

    Хугацаа сунгуулах

I ХЭСЭГ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ Өргөдөл гаргагч нь Монгол улсад ахуйн шавж мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис импортлох, худалдах байгууллага байна.

Байгууллагын нэр

 

Байгууллагын хаяг

 

Шуудангийн хаяг

 

Утасны дугаар

 

Факсын дугаар

 

Е майл хаяг

 

Харилцах хүн, утасны дугаар

 

II ХЭСЭГ

Бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл

Үйлдвэрлэсэн улсын нэр

 

Үйлдвэрлэсэн компаний нэр

 

Бодисын худалдааны нэршил

 

Үйлчлэгч бодисын нэр, хувь хэмжээ

Нэр

Хувь

1

1

2

2

3

3

Туслах бодисын нэр, хувь хэмжээ

Нэр

Хувь

1

1

2

2

3

3

Бодисын хэлбэр

 

Хадгалах нөхцөл

 

Хүчинтэй хугацаа

 

Савлалтын хэлбэр

 

Савлалтын хэмжээ

 

Хэрэглэх арга

 

Хэрэглэх заавар

 

Гадаад байдал

 

     

.......................................(нэр) миний Монгол  улсад  ашиглах ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодисын бүртгэлд бүртгүүлэхээр ирүүлсэн бүх баримт бичиг үнэн бөгөөд өргөдөл нь эх хувь байна.

   ............................гарын үсэг…...................нэр................. тамга..........он.....сар.....өдөр

Хаяг:

Эрүүл мэндийн яам

Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж 2,

Засгийн газрын VIII байр

Улаанбаатар 14210, Монгол улс

Факс:976-11-327872