Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны

А/485 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭШСЭН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

1. Хүүхдийн өвчний үеийн цогц тусламж, үйлчилгээ

1. Хүүхдийн өвчний үеийн цогц тусламж, үйлчилгээ /Өвчний ОУ-ын 10-р ангилалын D50-E90, G00-N99, P00-P96, Q00-Y98 бүлэг хамаарна. Бусад өвчний үед хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ нь тухайн бүлэгт нь оруулна./

1.2

Хүүхдийн өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн

эмчилгээ,

Хэвтүүлэн

эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.3

Хүүхдийн амьсгалын эрхтний өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.4

Хүүхдийн цусны эмгэг, хавдрын үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатор, Өдрийн эмчилгээ

 

Амбулатори,Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.5

Хүүхдийн зүрх судас, холбогч эдийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

1.6

Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.7

Хүүхдийн бөөрний өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.8

Хүүхдийн дотоод шүүрлийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.9

Хүүхдийн мэдрэлийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

 

1.10

Нярайн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

1.11

Хүүхдийн гэмтэл, согогийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

1.12

Хүүхдийн чих хамар хоолойн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори,

 

1.13

Хүүхдийн өвчний ерөнхий мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.14

Хүүхдийн гэмтэл согогийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

1.15

Хүүхдийн эрүү нүүрний эмгэгийн хүндрэлгүй үеийн мэс засал

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.16

Хүүхдийн эрүү нүүрний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

1.17

Хүүхдийн чих хамар хоолойн өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.18

Хүүхдийн чих хамар хоолойн өвчний мэс заслын ажилбар

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх /хүндрэлгүй үед/

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

1.19

Хүүхдийн нүдний өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.20

Хүүхдийн нүдний эмгэгийн мэс ажилбар, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

1.21

Хүүхдийн нүдний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.22

Хүүхдийн нүдний эмгэгийн лазерын мэс засал эмчилгээ, хяналт

   

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори,

 

1.23

Хүүхдийн бөөрний өвчний мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори,

 

1.24

Хүүхдийн нүүр амны гажиг заслын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.25

Хүүхдийн нүүр амны согог заслын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.26

Хүүхдийн нүүр амны өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх 

 

Амбулатори, Явуулын амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

1.27

Хүүхдийн шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Явуулын амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.28

Хүүхдийн шүдний өвчний сувгийн эмчилгээ

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Явуулын амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.29

Хүүхдийн шүдний тулгуур эдийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Явуулын амбулатори /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/ Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.30

Хүүхдийн харшлын үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

1.31

Хүүхдийн арьсны өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2. Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ, /A00-B99 /

2.1

Халдварт өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Сэжигтэй тохиолдолд тусгаарлах

Сэжигтэй тохиолдолд тусгаарлах

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

2.2

Архаг халдварын оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

 

2.3

Хүүхдийн халдварт өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

Сэжигтэй тохиолдолд тусгаарлах

2.4

Шинэ болон сэргэж байгаа халдварын тусламж үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Сэжигтэй тохиолдолд тусгаарлах

Сэжигтэй тохиолдол тусгаарлах

2.5

Хепатитын вирүст архаг халдварын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2.6

Халдварт өвчний мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2.7

Сүрьеэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймагт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

2.8

Сүрьеэгийн эмчилгээний мэс ажилбар

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

2.9

Сүрьеэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2.10

ДОХ/БЗДХ-ын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймагт/

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2.11

Зоонозын халдварын хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Сэжигтэй тохиолдолд тусгаарлах

 

2.12

Томуу, томуу төст өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

2.13

Дархлаажуулалтын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Хэвтүүлэн эмчлэх

3. Хавдрын үеийн тусламж, үйлчилгээ /С00-D48/

3.1

Хавдрын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймагт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

3.2

Хүүхдийн хавдрын тусламж, үйлчилгээ 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.3

Хавдрын хими эмчилгээ

 Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.4

Хавдрын хоёр хэмжээст зайн туяа эмчилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.5

Хавдрын гурван хэмжээст конформал зайн туяа эмчилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

3.6

Хавдрын стереотактик зайн туяа эмчилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

3.7

Хавдрын дотуур туяа эмчилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

3.8

Хавдрын ерөнхий мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

3.9

Толгой хүзүүний хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 

3.10

Элэг цөс нойр булчирхайн хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 

3.11

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

3.12

Цээжний хөндийн хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 

3.13

Арьсны хавдрын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.14

Элэг цөс, нойр булчирхайн хавдрын ангиографийн эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

3.15

Нүдний хавдрын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

3.16

Чих, хамар хоолойн эрхтэний хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори,Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 

3.17

Төвөнх, залгиурын хавдрын мэс заслын эмчилгээ хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.18

Тархи, нуруу нугасны мэс засал эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

3.19

Түрүү булчирхайн хорт хавдрын мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

3.20

Хавдрын шалтгаантай элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон эмийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

4. Цус, цус төлжүүлэх эрхтэн тогтолцооны өвчин ба дархлааны механизм хамарсан эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, /D50-D89/

4.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

4.2

Хүүхдийн өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

4.3

Цус, цус төлжүүлэх өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

4.4

Хүүхдийн цусны эмгэг, хавдар судлалын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

4.5

Гемофилийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

4.6

Ясны чөмөг, үүдэл эс шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон эмийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

4.7

Цус болон тунгалгийн тогтолцоонд хийгдэх мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

4.8

Харшил, аутоиммуны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

4.9

Цус болон тунгалгийн тогтолцооны өвчинтэй холбоотой арьсны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

5. Дотоод шүүрэл, шим тэжээл, бодисын солилцооны өвчний тусламж, үйлчилгээ, /Е00-Е99/

5.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.2

Дотоод шүүрлийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймагт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.3

Чихрийн шижингийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

5.4

Хүүхдийн дотоод шүүрлийн өвчний үзлэг, хяналт, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.5

Бамбай булчирхай, бөөрний дээд булчирхайн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.6

Бамбай булчирхайн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.7

Бөөрний дээд булчирхай, өнчин тархины эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

5.8

Жирэмсний үеийн дотоод шүүрлийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

5.9

Дотоод шүүрлийн өвчинтэй холбоотой арьсны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

5.10

Дотоод шүүрлийн өвчинтэй холбоотой нүдний өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

6. Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, /F00-F99/

6.1

Сэтгэцийн органик эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

6.2

Сэтгэцийн хурц болон архаг солиорох эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.3

Сэтгэл цочирдлын хоёр туйлт эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.4

Сэтгэцийн физиологийн хямрал ба биеийн хүчин зүйлтэй холбоотой төрх үйлийн хам шинж бүхий эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

6.5

Сэтгэцийн насанд хүрэгсдийн бие хүний эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

6.6

Оюуны хомсдол эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

6.7

Стрессийн шалтгаант сэтгэцийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори,

 

6.8

Хүүхэд, өсвөр үеийн сэтгэлзүйн хөгжлийн хямралын эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.9

Хүүхэд, өсвөр үеийн төрх үйлийн ба сэтгэл хөдлөлийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.10

Архинд донтох эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

6.11

Тамхинд донтох эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.12

Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эм, бодист донтох эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

6.13

Шүүхийн сэтгэцийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

6.14

Шүүхийн сэтгэц эмгэг судлалын магадлан шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

6.15

Настны сэтгэцийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.16

Сэтгэл заслын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

6.17

Бэлгийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

7. Мэдрэлийн тогтолцооны өвчний тусламж, үйлчилгээ, /G00-G99/

7.1

Мэдрэлийн өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

7.2

Нугасны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

7.3

Уналт, таталтын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

7.4

Тархи, нугас, мэдрэлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

7.5

Тархины судсан дотуурх мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

7.6

Мэдрэлийн өвчинтэй холбоотой нүдний эмгэгийн ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

8. Нүд ба түүний дайвар өвчний тусламж, үйлчилгээ, /Н00-Н59/

8.1

Нүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, зөвлөгөө, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Явуулын амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

8.2

Нүдний эмгэгийн мэс ажилбар, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

8.3

Нүдний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

8.4

Нүдний лазерын мэс засал эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

 

8.5

Нүдний эвэрлэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон эмийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

9. Чих ба хөхлөг сэртэнгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ, /Н60-Н95/

9.1

Чих, хамар,хоолойн өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Явуулын амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

9.2

Чих, хамар,хоолойн өвчний үеийн нөхөн сэргээх, лазер мэс заслын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн мэс засал, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

9.3

Чих, хамар,хоолойн өвчний хүндэрсэн үеийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

9.4

Сонсгол оруулах, сайжруулах дунд, дотор чихний протез, суулгацын мэс засал, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

9.5

Төвөнх, залгиурын бичил мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

10. Зүрх судасны тогтолцооны өвчний тусламж, үйлчилгээ, /I00-I99/

10.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.2

Зүрх судасны тогтолцооны өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.3

Хэрх өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

10.4

Зүрхний титэм судасны эмгэг, шигдээсийн үзлэг, оношилгоо, мэс засал эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

 

10.5

Bенийн судасны мэс эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.6

Гол судас болон захын артерийн судасны мэс засал эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

 

10.7

Зүрхний нээлттэй мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.8

Зүрх, судасны өвчний судсан дотуурх мэс засал, ажилбар /стент, холбоос пейсмекер, дефибрилятор/, ажилбарын дараах үеийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

10.9

Зүрхний төрөлхийн гажгийн судсан дотуурх мэс заслын эмчилгээ, мэс заслын дараах үеийн эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори 

 

10.10

Тархи, нугасны судасны эмгэг, харвалтын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.11

Арьсны судасны эмгэгийн мэс ажилбар эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

10.12

Зүрх судасны өвчинтэй холбоотой нүдний эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

11. Амьсгалын тогтолцооны өвчний тусламж, үйлчилгээ, /J00-J99/

11.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хянал

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

11.2

Гуурсан хоолойн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

11.3

Уушгины эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

11.4

Цээжний гялтангийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

11.5

Мэргэжлээс шалтгаалах уушгины эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

11.6

Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны мэс заслын өвчний эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

12. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний тусламж, үйлчилгээ, /К00-К93/

12.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.2

Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.3

Элэгний өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.4

Хоол боловсруулах эрхтэний дурангийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.5

Уруул, амны салстын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

12.6

Нүүр амны гажиг заслын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.7

Нүүр амны мэс заслын өвчний эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.8

Нүүр амны согог заслын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори, Явуулын амбулатори,

Амбулатори

 

12.9

Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.10

Шүдний өвчний сувгийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.11

Шүдний тулгуур эдийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/ 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.12

Нүүрний нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

12.13

Нүүр, амны мэс заслын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.14

Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны мэс заслын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.15

Хэвлийн хөндийн эрхтэн тогтолцооны өвчний мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.18

Улаан хоолойн мэс заслын өвчний эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

12.19

Ходоод, нарийн, гэдэс, мухар олгойн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.20

Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс заслын өвчний эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

12.21

Элэг, цөс, нойр булчирхайн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

12.22

Элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон эмийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори 

 

13. Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ /L00-L99/

13.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.2

Арьс, арьсан доорх эслэгийн өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.3

Хүүхдийн арьсны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.4

Арьсны өвчний мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

13.5

Арьсны харшлын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.6

Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.7

Арьс салстын эмгэгийн нөхөн сэргээх мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

13.8

Арьсны шимэгч, нян, вирус, мөөгөнцрийн халдварын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

14. Яс булчингийн тогтолцоо ба холбох эдийн өвчний тусламж, үйлчилгээ, /М00-М99/

14.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

14.2

Яс, үе, булчингийн тогтолцооны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

14.3

Хүзүү, сээр, бүсэлхий нурууны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

14.4

Яс, үе, булчингийн тогтолцоонд хийгдэх мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

14.5

Холбох эдийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15. Шээс, бэлгийн тогтолцооны эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, N00-N99

15.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

15.2

Бөөр, шээсний замын эмгэгийн ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.3

Бөөрний өвчний хүндрэлийн үеийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.4

Эр бэлэг эрхтэний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.5

Бөөр, тэвш, шээлгүүрийн үйл ажиллагааг нөхөн сэргээх мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.6

Давсагны үүсгэвэр авах, тайрах, давсаг авах мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.7

Түрүү булчирхайн хоргүй томролын мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

15.8

Бэлэг эрхтэн, шээдэг сүвний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

15.9

Төмсөгний эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.10

Бөөр шээсний замын чулуу авах болон бусад мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.11

Бөөр шээс, бэлгийн замын гаж хөгжлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

15.12

Бөөр орлуулах хэвлийн диалез эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.13

Бөөр орлуулах гемодиалез эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

15.14

Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон эмийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

15.16

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрлийн тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.17

Хөхний эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.19

Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.20

Өсвөр үеийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.21

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн /андрологи/ эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

15.22

Цэвэршилтийн үеийн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.23

Үргүйдлийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

15.24

Эмэгтэйчүүдийн мэс засал эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16. Жирэмсэн, төрөх ба төрсний дараах үеийн болон перинаталь үед үүссэн зарим эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, /О00-О99, Р00-Р96/

16.1

Эх барихын ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.2

Дутуу тээлт судлалын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.3

Эрсдэлтэй жирэмсний эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.4

Эх барихын мэс засал, мэс ажилбар эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

16.5

Үр хөндөлтийн үеийн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.6

Зүрх судасны эмгэг жирэмсэнтэй хавсарсан үеийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.7

Бусад эрхтэн тогтолцооны эмгэг жирэмсэнтэй хавсарсан үеийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

16.8

Бусад эрхтэн тогтолцооны эмгэг жирэмсэнтэй хавсарсан эмгэгийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

17. Төрөлхийн гажиг, гаж хөгжил ба хромосомын эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, Q00-Q99

17.1

Удам зүйн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

17.2

Эх, ургийн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

17.3

Удамшлын арьсны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18. Гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаант бусад тодорхой эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ, S00-T98

18.1

Гэмтэл, согогийн өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.2

Хүүхдийн гэмтэл согогийн тусламж, үйлчилгээ 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.3

Гавал тархины гэмтлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.4

Хүзүү нурууны гэмтлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.5

Гар сарвууны гэмтэл согогийн мэс заслын эмчилгээ, мэс ажилбар

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

18.6

Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

18.7

Гэмтэл, согогийн нөхөн сэргээх болон бичил мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ,

 

18.8

Түлэнхий, осголт, хөлдөлтийн тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.9

Түлэнхий, хөлдөлтийн дараах арьсны эмгэгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.10

Үений эмгэг согогийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

18.11

Хавсарсан гэмтлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

18.12

Цээж хэвлийн гэмтлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

18.13

Гэмтэл, түлэнхий хөлдөлтийн дараах арьс, эд шилжүүлэн суулгах мэс заслын эмчилгээ, хяналт

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

18.14

Нүдний гэмтлийн мэс заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ 

 

18.15

Хутга, мэс, галт зэвсгийн шалтгаант гэмтлийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

19. Өөр бүлэгт ангилаагүй шинж тэмдэг, зовиур,эмнэлзүйн ба лабораторийн хэвийн бус үзүүлэлтүүдийн үед болон эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ, R00-R99, Z00-Z99

19.1

Дотор эрхтэн тогтолцооны өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

19.2

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори 

 

19.3

Өвчтөн, түүний ар гэрийнхэнд зориулсан сэтгэл зүйн болон эмнэлгээс гарсны дараах дэглэм, эрүүл зан үйлийн зөвлөгөө

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

19.4

Энэ жагсаалтад тусгайлан ангилагдаагүй бусад өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

20. Уламжлалт анагаах ухааны өвчний үеийн цогц тусламж, үйлчилгээ /УАУ өвчний ангилалын TMA00-TMW03 бүлэг хамаарна/

20.1

Уламжлалт анагаахын ерөнхий үзлэг, оношилгоо

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори 

20.2

Уламжлалт анагаахын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө, идээ ундаа, явдал мөрийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

20.3

Уламжлалт эмийн эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

20.4

Уламжлалт анагаахын бариа засал эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори 

20.5

Зүү төөнө заслын эмчилгээ, хяналт 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

20.6

Уламжалт анагаах ухааны таван заслын эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедициний зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

20.7

Уламжалт анагаах ухааны таван үйлийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедициний зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори

21. Цогц байдлаар бусад тусламж, үйлчилгээтэй хамт үзүүлэх мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ 

 

21.1 Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, яаралтай тусламж, үйлчилгээ

21.1.1

Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ, /оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг, зөвлөгөө, эмчилгээ, хяналт/

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх, Түргэн тусламж /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Түргэн тусламж Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Алсын дуудлага/аймаг, сумдад/, Ойрын дуудлага /шаардлагатай төрөлжсөн мэргэшлээр/, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори

Амбулатори, Түргэн тусламж, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.1.2

Эмнэлэг доторх амилуулах яаралтай тусламж, үйлчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх

 Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Хэвтүүлэн эмчлэх

21.1.3

Эм, хими, цацраг, бактерийн хордлогын тусламж, үйлчилгээ 

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх, Түргэн тусламж /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Алсын дуудлага/аймаг, сумдад/, Ойрын дуудлага /шаардлагатай төрөлжсөн мэргэжлээр/

Амбулатори

 

21.1.4

Олныг хамарсан осол гэмтэл, хордлогын үеийн тусламж, үйлчилгээ 

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх, Түргэн тусламж /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/, Түргэн тусламж, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Алсын дуудлага/аймаг, сумдад/, Ойрын дуудлага /шаардлагатай төрөлжсөн мэргэжлээр/

Амбулатори

 

21.1.5

Насанд хүрэгсдийн эрчимт эмчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх

 Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедициний зөвлөгөө

 

Хэвтүүлэн эмчлэх

21.1.6

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедициний зөвлөгөө

   

21.1.7

Нярайн эрчимт эмчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 

 Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедициний зөвлөгөө

 

Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.1.8

Эрчимт эмчилгээний үеийн амин чухал эрхтний үйл ажиллагааг хянах тусламж, үйлчилгээ 

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх, Телемедициний зөвлөгөө

 

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

21.1.9

Амин чухал эрхтний үйл ажиллагааг орлуулах болон дэмжих эмчилгээний тусламж үйлчилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх 

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх, Телемедициний зөвлөгөө

 

Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

21.1.10

Өвчтөний орны дэргэдэх эрчимт эмчилгээний оношилгоо, шинжилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Хэвтүүлэн эмчлэх

21.1.11

Насанд хүрэгсдийн мэдээгүйжүүлгийн тусламж, үйлчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Өвчтөн тээвэрлэх

 

Хэвтүүлэн эмчлэх

21.1.12

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлгийн тусламж, үйлчилгээ

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 

 Хэвтүүлэн эмчлэх

   

21.1.13

Мэдээгүйжүүлгийн үеийн амин чухал эрхтний үйл ажиллагааг дэмжих эмчилгээ, хяналт

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 Хэвтүүлэн эмчлэх

 

 Хэвтүүлэн эмчлэх

21.1.14

Архаг болон цочмог өвдөлт намдаалт хийх эмчилгээ, хяналт

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

 Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

 Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.2 Эмнэлзүйн бусад цогц тусламж, үйлчилгээ

21.2.1

Хөнгөвчлөх цогц тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.2.2

Сувилахуйн цогц тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.2.3

Сэргээн засахын цогц тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.2.4

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний цогц тусламж, үйлчилгээ

 Амбулатори Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.2.5

Настны эмгэг судлалын цогц тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Өдрийн эмчилгээ 

 

21.2.6

Эмнэлзүйн шим тэжээл, хоол эмчилгээ, зөвлөгөө 

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.2.7

Эмнэлзүйн эмзүйн тусламж, үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори Өдрийн эмчилгээ 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.2.8

Эмнэлзүйн цус сэлбэлтийн цогц тусламж үйлчилгээ

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3 Лабораторийн шинжилгээ

21.3.1

Гематологийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.2

Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ (коагулограмм)

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.3

Иммунологийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.4

Бактериологийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.5

Вирус судлалын шинжилгээ (вирус өсгөвөрлөх, молекул биологи)

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.3.6

Шимэгч судлалын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.7

Мөөг судлалын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.8

Халдварын молекул шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

21.3.9

Молекул генетик, цитогенетикийн шинжилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

21.3.10

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.11

Иммуно гематологийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.12

Биохимийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.13

Эмнэлзүйн эс судлалын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.14

Цус сэлбэлт, цусаар дамжих халдвар илрүүлэх шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.3.15

Цус, цусан бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.3.16

Эд нийцлийн шинжилгээ

   

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

   

21.3.17

Ургийн хромосомын шинжилгээ

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

21.4. Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ 

21.4.1

Рентген оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Явуулын амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

21.4.2

Компьютерт томографийн оношилгоо (KT)

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.3

Соронзон резонанст томографи (MRI)

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.4

Судасны дотуурх оношилгоо

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.4.5

Судасны дотуурх хэт авиан оношилгоо

   

Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.4.6

Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Явуулын амбулатори /аймаг, алслагдсан дүүрэгт/ Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.7

Доплерографийн шинжилгээ 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.8

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.9

Ургийн зүрхний цахилгаан бичлэг

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.10

Ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.4.11

Зүрхний холтер цахилгаан бичлэг

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.12

Артерийн даралт хянах 24 цагийн холтер шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.13

Тархины цахилгаан бичлэг

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.14

Мэдрэл булчингийн цахилгаан бичлэг

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх, Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.15

Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.16

Бүх төрлийн хатуу дурангийн оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ

 

21.4.17

Улаан хоолойгоор дурандах зүрхний хэт авиан шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.4.18

Хоол боловсруулах дээд замын хэт авиан шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

21.4.19

Хоол боловсруулах тогтолцооны физиологийн үйл ажиллагааны шинжилгээ

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори

Амбулатори

 

21.4.20

Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.21

Хамрын эмгэг, үнэрлэхүйн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.22

Тэнцвэр алдагдлын шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.23

Дуу авианы шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.24

Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.4.25

Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.4.26

Нейрофизиологийн оношилгоо

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.27

Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

 

21.4.28

Шүүхийн сэтгэцийн эмгэг судлалын магадлан шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

   

21.4.29

Ясны хэмийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх Явуулын амбулатори/аймаг, алслагдсан дүүрэгт/

Амбулатори

Амбулатори

21.4.30

Арьсны өвчний сорил, багажийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори

 

21.4.31

Харшил өвчний сорил, хэмжилт, багажийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх,

Амбулатори

 

21.4.32

Энэ жагсаалтад тусгайлан ангилагдаагүй бусад ажилбар, хэмжилт, багажийн шинжилгээ

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.5 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ

21.5.1

Эрхтэн тогтолцооны үйл ажиллагааны болон байршлын оношилгоо, /SPECT/CT/ 

   

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.2

Бамбайн булчирхайн эмгэгийн эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.3

Элэгний хорт хавдрын судас бөглөх эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.4

Үе мөчний үрэвсэл дарах эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.5

Хавдартай өвчтөний ясны үсэрхийллийн өвдөлт намдаах хөнгөвчлөх эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.6

Радиоиммунологийн шинжилгээ, хяналт

   

Амбулатори, Телемедицин зөвлөгөө

   
 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.5.7

Хавдрын өвчний эмчилгээ, хяналт

Амбулатори

 

Амбулатори, Өдрийн эмчилгээ, Хэвтүүлэн эмчлэх, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.8

Хавдрын өвчний оношилгоо /ПЭТ-КТ/

   

Амбулатори, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.9

Зүрх, судасны эмгэгийн оношилгоо /ПЭТ-КТ/

   

Амбулатори, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.10

Мэдрэлийн эмгэгийн оношилгоо /ПЭТ-КТ/

   

Амбулатори, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.5.11

Үрэвсэлт болон халдварт өвчний оношилгоо /ПЭТ-КТ/

   

Амбулатори, Телемедицин зөвлөгөө

   

21.6. Эмгэг судлалын шинжилгээ

21.6.1

Эмгэг судлалын амьд сорьцын шинжилгээ авах, тээвэрлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

21.6.2

Амьд сорьцид оношилгооны эдийн шинжилгээ хийж, онош тавьж, дүгнэлт өгөх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх (Аймаг, алслагдсан дүүрэгт)

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.6.3

Мэс заслын дараах эдийн шинжилгээ хийж, онош тавьж, дүгнэлт өгөх 

 Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх (Аймаг, алслагдсан дүүрэгт),

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.3

Мэс заслын дараах бүх эдийн шинжилгээнд чанарын хяналт хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.4

Дархлаа гистохимийн (Иммуногистохими) ялган оношилгоо хийж, дүгнэлт өгөх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.5

Молекул генетикийн ялган оношилгоо хийж, дүгнэлт өгөх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.6

Иммунофлюросцент шинжилгээ хийж, дүгнэлт өгөх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.7

Экспресс шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх (Аймаг, алслагдсан дүүрэгт)

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.8

Эмгэг судлалын задлан шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

Задлан шинжилгээ

Задлан шинжилгээ

Задлан шинжилгээ

 

Задлан шинжилгээ

 

Тусламж, үйлчилгээний жагсаалт

Нэгдсэн эмнэлэг

Тусгай эмнэлэг

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Клиник 

Амаржих газар

21.6.9

Эмгэг судлалын задлан шинжилгээ хийж, онош тавьж, дүгнэлт өгөх

Задлан шинжилгээ

Задлан шинжилгээ

Задлан шинжилгээ

 

Задлан шинжилгээ

21.6.10

Нас барагчийг хадгалах, цэгцлэх, үдэх үйлчилгээ

Моргийн үйлчилгээ

Моргийн үйлчилгээ

Моргийн үйлчилгээ

 

Моргийн үйлчилгээ

21.6.11

Эмгэг эс судлалын шинжилгээ авах

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.12

Эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийж, онош тавьж, дүгнэлт өгөх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.13

Эсийн лааны тосон цутгамаг /С-блок/-т онош тавьж, дүгнэлт өгөх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх (аймаг, алслагдсан дүүрэгт)

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.14

Эсийн лааны тосон цутгамаг /С-блок/-т дархлаа гистохимийн ялган оношилгоо хийх 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори, Хэвтүүлэн эмчлэх 

Амбулатори

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх

21.6.15

Телепатологийн зөвлөгөө авах

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх 

Тусгай мэргэжлийн төвд илгээх