Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 247 дугаар зарлигийн хавсралт

 

ДЭЭД ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ,

ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЗЭРЭГЛЭЛ

 

Д/д

Албан тушаалын ангилал

Албан тушаалын тоо

Цэргийн цолны зэрэглэл

1.

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дарга

1

Дэслэгч генерал

2.

Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

1

Хошууч генерал

3.

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дэд дарга

1

Хошууч генерал

4.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, Хилийн цэргийн командлагч

1

Хошууч генерал

5.

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн командлагч

1

Хошууч генерал

6.

Батлан хамгаалахын их сургуулийн захирал

1

Хошууч генерал

7.

Ерөнхий зориулалтын цэргийн командлагч

1

Хошууч генерал

8.

Агаарын довтолгооноос хамгаалах цэргийн командлагч

1

Бригадын генерал

9.

Батлан хамгаалах яамны Стратегийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын дарга

1

Бригадын генерал

10.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд Хилийн цэргийн штабын дарга

1

Бригадын генерал

11.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын дэд дарга

2

Бригадын генерал

12.

Тагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга

1

Бригадын генерал

13.

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын газрын дарга /J3, J4, J5/

3

Бригадын генерал

14.

Зэвсэгт хүчний ерөнхий хянан шалгагч

1

Бригадын генерал

15.

Ерөнхий зохицуулалтын цэргийн командлалын штабын дарга

1

Бригадын генерал

16.

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга

1

Бригадын генерал

17.

Дотоодын цэргийн штабын дарга

1

Бригадын генерал

18.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга

1

Бригадын генерал

/Е-н 2011 оны 205-р зарлигаар нэмсэн/


Тайлбар:

1.Хавсралт дахь албан тушаалын ангилалд харгалзсан цэргийн цолны зэрэглэл нь эдгээр албан тушаалд томилогдсон цэргийн бус хүнд хамаарахгүй.

2.Цэргийн дээд цолтонг цэргийн дипломат албанд томилж болно