ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
5
А/364,А/548 
2018-09-25
2018-10-19
 
2018-10-11-ний 4003-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 30-д нийтлэгдсэн. 
7
А/604, a/1112 
2020-10-12
2020-10-29
 
2020-10-29-ний 4902-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
9
411 
2009-12-24
2009-12-24
 
2009-12-31-ний өдрийн 3101 
10
А/445 
2018-11-19
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4047-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
А/59 
2020-02-06
2020-02-20
 
2020-02-21-ний 4720. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
16
А/368 
2017-12-25
2018-01-21
 
2018-01-12-ны 3830-д, ЗХХАЭ-ийн № 3-т нийтлэгдсэн. 
18
208 
2018-12-14
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4113-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
19
А/430 
2019-07-05
2019-07-26
 
2019-07-22-ны 4439. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 24. 
24
А/24 
2020-01-30
2020-02-12
  
2020-02-12-ны 4707.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
А/228 
2020-12-08
2020-12-18
 
2020-12-17-ны 4924-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
А/155,А/132 
2020-05-29
2020-06-20
 
2020-06-15-ны 4812-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 18-д нийтлэгдсэн. 
29
19 
2020-01-31
2020-02-12
2020-02-11-ний 4700. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
2021-01-29
2021-03-03
2021-03-02-ны 5081-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
32
202/196 
2020-11-02
2020-12-04
 
2020-11-20-ны 4910-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 33-д нийтлэгдсэн. 
33
192, А/243 
2018-07-19
2018-08-13
 
2018-08-09-ны 3978-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 24-т нийтлэгдсэн. 
34
58 
2018-03-30
2018-05-04
 
2018-04-26-ны 3890-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 15-д нийтлэгдсэн. 
37
251 
2018-10-30
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4087-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
42
А/235 
2020-12-18
2021-01-15
 
2021-01-12-ны 4965-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
43
А/62/78/А/89 
2020-04-10
2020-04-24
 
2020-04-17-ны 4759. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 13-т нийтлэгдсэн. 
44
А/07 
2021-01-18
2021-04-23
 
2021-04-15-ны 5205-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
А-136,А-158,А-210 
2018-08-20
2018-09-03
 
2018-09-03-ны 3990-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 27-т нийтлэгдсэн. 
46
А-43 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4263-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн.