ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/302 
2019-06-24
2019-07-09
 
2019-07-01-ний 4423.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23. 
5
220 
2019-12-31
2020-01-10
 
2020-01-10-ны 4624. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
6
245 
2020-12-22
2020-12-31
 
2020-12-31-ний 4935-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 37-д нийтлэгдсэн. 
7
93 
2021-04-16
2021-05-07
 
2021-4-29-ний 5230-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
117 
2021-05-21
2021-06-25
 
2021-06-18-ны 5325-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
200 
2002-07-05
2002-07-05
 
2002-07-24-ны өдрийн 1890 
17
98 
2019-05-29
2019-07-09
 
ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23-д нийтлэгдсэн. 
22
108 
2020-06-10
2020-07-29
 
2020-07-22-ны өдрийн 4836. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
290 
2010-08-19
2010-08-19
 
2010-09-27-ны өдрийн 3189 
46
146 
2020-08-13
2021-01-01
 
2020-09-01-ний 4861-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
116 
2017-06-27
2017-08-28
 
2017-07-24-ний 3773-д, ЗХХАЭ-н 2017-24-д нийтлэгдсэн 
48
117 
2017-06-28
2017-08-28
 
2017-07-24-ний 3774-д, ЗХХАЭ-н 2017-24-д нийтлэгдсэн