ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А/43 
2018-03-01
2018-04-04
2018.03.26-ны 3875-д, ЗХХАЭ-ийн № 11-д нийтлэгдсэн 
3
208 
2012-07-16
0000-00-00
 
2012-08-14-ны өдрийн 3339 
12
258 
2001-09-14
0000-00-00
 
2001-12-19-ний 1792-т бүртгэсэн. 
15
218 
2018-12-31
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4171-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
77 
2009-03-19
2009-03-19
2009-03-27-ны өдрийн 3006 
18
А/92 
2021-03-18
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5172-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
А/118 
2019-03-06
2019-07-26
 
2019-07-17-ны 4433. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 24. 
21
А/243 
2018-05-01
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3909-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
28
77 
2010-03-22
2010-03-22
 
2010-04-01-ний өдрийн 3120 
31
111 
2010-04-16
2010-04-16
  
2010-04-30-ны өдрийн 3137 
32
160 
2010-05-07
2010-05-14
  
2010-05-14-ний өдрийн 3145 
38
77 
2009-03-19
2009-03-19
2009-03-27-ны өдрийн 3006 
39
417 
2010-12-23
2010-12-23
2011-01-14-ний өдрийн 3213 
40
225 
2015-09-01
0000-00-00
2010-05-14-ний өдрийн 3145 н/ө 
42
277 
2018-12-11
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4080-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
263 
2017-02-21
2018-02-23
 
2018-02-15-ны 3861-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн. 
44
187 
2019-06-12
2019-06-26
  
2019-06-21. 4414. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
45
03 
2006-01-16
2006-01-16
 
2009-05-13-ны өдрийн 3028 
46
90 
2008-05-30
2008-07-01
 
2009-05-13-ны өдрийн 3030