ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А/73 
2017-12-04
2017-12-08
 
2017-12-11-ний 3808-д, ЗХХАЭ-ийн № 34-д нийтлэгдсэн 
3
118, А-201 
2021-07-09
2021-08-07
 
2021-07-30-ны 5408-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
5
246, А/245 
2020-12-30
2021-01-08
  
2021-01-05-ны 4937-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
6
386 
2017-12-28
2018-02-23
 
2018-02-15-ны 3859-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №8-д нийтлэгдсэн. 
8
361 
2017-12-14
2018-02-23
 
2018-02-14-ний 3858-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн 
12
А/124 
2015-06-15
2017-01-25
 
2016-02-01-ны өдөр хүлээн авсан 
13
А-68 
2018-04-18
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3911-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
14
А-08 
2019-01-09
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4174-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
А-29 
2021-02-09
2021-07-01
 
2021-02-23-ны 5065-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
16
А-20 
2019-01-18
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4172-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
А-369 
2020-11-17
2020-12-04
 
2020-11-30-ны 4912-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 33-д нийтлэгдсэн. 
20
А-342 
2020-10-13
2020-10-29
 
2020-10-23-ны 4895-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
21
А-365 
2020-11-11
2020-12-04
 
2020-11-30-ны 4911-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 33-д нийтлэгдсэн. 
23
А-57 
2021-03-05
2021-03-23
 
2021-03-22-ны 5144-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
А-146 
2021-05-20
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5291-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
25
А-42 
2019-02-25
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4264-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
75 
2017-08-17
2017-09-12
 
2017-08-17-ны 3780-д, ЗХХАЭ-н 2017 оны № 26-д нийтлэгдсэн