ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/719/189 
2019-11-22
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4639. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
2
А/816/218 
2019-12-27
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4640. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
3
А/356/396 
2015-10-08
0000-00-00
 
2015-11-24-ний өдрийн 3582 
7
190 
2017-09-21
2017-10-04
  
2017.10.02-ны 3793-т, ЗХХАЭ-н 2017 оны 28-д нийтлэгдсэн. 
11
66/А/58 
2018-04-04
2018-04-23
 
2018-04-17-ны 3885-д, ЗХХАЭмхэтгэлийн-13-т нийтлэгдсэн. 
15
А/17 
2021-02-01
2021-02-10
 
2021-02-08-ны 5032-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
А-40 
2019-02-20
2019-03-06
 
2019-03-01-ний 4254-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
А-172 
2021-06-11
2021-07-02
 
2021-07-02-ны 5346-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
18
А-34 
2019-02-12
2019-02-22
 
2019-02-20-ны өдрийн 4236-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
19
А/166, А/251 
2019-05-29
2019-06-26
 
2019-06-18-ны 4406. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21.