ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
А/72, А/63, А/151 
2021-05-31
2021-06-15
 
2021-05-31-ний 5290-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
6
А/372 
2020-03-24
2020-04-03
 
2020-04-01-ний 4745. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
11
А/30 
2018-09-26
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4211-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
А/54 
2020-04-27
2020-05-19
 
2020-05-12-ны 4793. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
А/56 
2020-04-27
2020-05-19
 
2020-05-12-ны 4795. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
А/47 
2020-04-21
2020-05-19
 
2020-05-08-ны 4786. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
А/79 
2020-06-17
2020-07-04
 
2020-07-03-ны 4817-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 19-д нийтлэгдсэн. 
22
А/38 
2021-03-10
2021-04-02
 
2021-03-31-ний 5169-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
А/274 
2018-09-03
2018-09-03
 
2018-09-13-ны 3993-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 27-д нийтлэгдсэн. 
24
А/69 
2017-09-19
2018-02-02
 
2018-01-25-ны 3840-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 5-д нийтлэгдсэн. 
32
А/262 
2019-12-30
2020-01-31
 
2020-01-24-ний 4664. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
35
А/261 
2019-12-30
2020-01-31
 
2020-01-24-ний 4663. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
37
А/39 
2021-04-15
2021-05-07
 
2021-05-04-ний өдрийн 5233-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
А/213,38 
2021-03-26
2021-04-02
 
2021-04-01-ний өдрийн 5170-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
А/961 
2020-07-07
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4834. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
А/300 
2017-12-22
2018-02-20
  
2018-02-19-ний 3860-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №7-д нийтлэгдсэн.