ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
А-302 
2018-11-30
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4062-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
А-308 
2018-12-06
2019-01-02
 
2018-12-20-ны 4083-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
5
А-312 
2018-12-07
2019-01-02
 
2018-12-27-ны 4103-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
6
А-45 
2018-02-13
2018-04-23
 
2018-04-17-ны 3886-т, ЗХХАЭмхэтгэлийн-13-т нийтлэгдсэн. 
7
А-100 
2021-04-12
2021-04-23
  
2021-04-22-ны 5217-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
А-26 
2019-01-21
2019-02-08
  
2019-01-21-ний 4221-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
А-86 
2021-03-22
2021-04-13
 
2021-04-05-ны өдрийн 5176-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
А-36 
2019-02-12
2019-03-06
 
2019-02-12-ны 4257-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
А-155 
2021-06-25
0000-00-00
 
2021-09-30-ны 5476-д бүртгсэн. 
15
А-470 
2020-12-24
2021-01-15
 
2021-01-13-ны 4952-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
20
339 
2018-11-14
2018-12-03
  
2018-11-29-ний 4038-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
21
159 
2018-05-04
2018-05-23
 
2018-05-21-ний 3906-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
23
382 
2018-12-26
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4128-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
995 
2020-12-09
2020-12-25
  
2020-12-22-ны өдрийн 4927-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
30/А/14 
2019-01-21
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4188-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
29/А/13 
2019-01-21
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4189-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
757 
2020-08-12
2020-09-03
 
2020-08-26-ны 4854-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
А/213,38 
2021-03-26
2021-04-02
 
2021-04-01-ний өдрийн 5170-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
33
54 
2020-02-14
2020-03-06
 
2020-02-14-ны 4728. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
38
А/82 
2020-10-23
2020-11-13
 
2020-11-09-ний 4906-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 32-д нийтлэгдсэн. 
39
А/95 
2020-12-09
2021-02-10
 
2021-02-08-ны өдрийн 5034-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
40
А/93 
2020-12-09
2021-02-10
 
2021-02-08-ны өдрийн 5035-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
41
А/106 
2020-12-22
2021-04-01
  
2021-01-11-ний 4956-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн.