ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
17 
2021-05-26
2021-06-25
2021-06-18-ны 5318-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
04/01 
2021-06-18
2021-07-28
2021-07-21-ний өдрийн 5385-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
10/08 
2019-12-18
2020-01-31
 
2020-01-23-ны 4660. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
4
03/02 
2021-02-08
2021-03-12
2021-03-04-ний өдрийн 5091-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
12 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4213-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
6
11 
2020-12-17
2021-01-15
 
2021-01-11-ний өдрийн 4963-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
7
15 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4132-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
03/01 
2021-03-10
2021-04-02
2021-03-30-ны 5167-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
16 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4131-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
11/07 
2018-12-14
2019-01-24
  
2019-01-14-ний 4157-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
11
2/14 
2020-12-18
2021-02-05
2021-02-02-ны 5023-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
2/15 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-21-ний өдрийн 4985-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
13
07 
2018-11-05
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4201-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
14
02 
2021-01-29
2021-03-12
2021-03-10-ны өдрийн 5109-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
16 
2018-12-17
2019-02-08
 
2019-01-21-ний 4168-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
17
14 
2020-12-30
2021-02-19
2021-02-10-ны 5042-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
17 
2018-12-17
2019-06-07
2019-06-03-ны 4384.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 18. 
20
10 
2018-12-20
2019-02-22
 
2019-02-22-ны 4240-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
21
09 
2020-12-18
2021-02-19
2021-02-10-ны 5040-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
09 
2018-12-20
2019-03-27
 
2019-01-31-ний 4195-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
25
02 
2020-12-26
2021-04-13
 
2021-04-05-ны 5178-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
43 
2018-12-03
2019-01-02
 
2018-12-26-ны 4097-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
27
6/10 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-01-31-ний 4194-т бүртгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
28
04/01 
2021-07-09
0000-00-00
2021-09-30-ны өдрийн 5473-д бүртгэсэн. 
29
7/01 
2018-11-14
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4051-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн 
30
4/01 
2021-07-21
2021-08-18
2021-08-17-ны 5433-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
05/05 
2021-07-08
2021-08-18
 
2021-08-17-ны 5435-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
3/02 
2021-04-01
2021-04-23
 
2021-04-20-ны 5216-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
4/04 
2021-09-06
0000-00-00
 
2021-09-24-ний өдрийн 5469-д бүртгэсэн. 
36
А/09 
2020-12-18
2021-01-15
 
2021-01-14-ний өдрийн 4967-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
37
А/05 
2021-01-11
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 4993-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
22 
2018-12-19
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4245-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
39
15 
2020-12-18
2021-04-02
2021-03-26-ны 5159-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
40
54 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-02-18-ны 4235-д бүртгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
41
19 
2021-01-27
2021-03-12
2021-03-09-ны 5105-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
58 
2019-04-12
2019-07-09
 
2019-07-08-ны 4429. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23. 
43
16 
2021-06-18
2021-09-15
2021-09-16-ны өдрийн 5458-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
04 
2020-01-17
2020-02-20
 
2020-02-21-ний 4721. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
45
19 
2021-03-31
2021-07-09
2021-07-06-ны 5359-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
3/4 
2021-02-05
2021-04-02
2021-03-26-ны 5160-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн.