ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
12 
2021-05-12
2021-06-04
 
2021-06-04-ний 5286-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
05 
2020-12-17
2021-07-02
 
2021-06-28-ны 5339-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
3
20 
2021-02-22
2021-04-23
 
2021-04-23-ны 5223-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
22 
2021-06-02
2021-07-02
 
2021-07-02-ны 5343-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
6
48 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4711. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
7
XIV/05 
2019-12-05
2019-12-27
2019-12-25-ны 4572. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
8
XII/07 
2019-06-27
2019-12-20
2019-12-25-ны 4573. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
9
01 
2021-01-29
2021-03-03
2021-03-02-ны өдрийн 5076-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
11
07 
2019-10-02
2019-12-20
 
2019-12-16-ны 4553. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
14
04/08 
2017-06-02
2017-06-21
2017-06-14-ны өдөр хүлээн авсан. 
16
14 
2020-12-20
2021-01-15
 
2021-01-11-ний 4955-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
17
11 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4214-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
18
03 
2021-01-22
2021-02-05
2021-02-02-ны 5022-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
10 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-01-07-ны 4137-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
16 
2018-12-19
2019-03-16
 
2019-03-12-ны 4269-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
21
12 
2021-07-01
2021-09-08
 
2021-09-02-ны 5451-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
12 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-02-12-ны 4226-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
23
23 
2021-07-01
2021-08-27
 
2021-08-23-ны 5441-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
42 
2018-12-03
2019-01-02
2018-12-21-ний 4084-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
25
4/01 
2021-03-10
2021-04-02
 
2021-03-29-ний 5163-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
11/02 
2019-06-03
2019-06-26
 
2019-06-18-ны 4408. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
28
VIII/05 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4138-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
29
III/02 
2021-03-24
2021-04-13
 
2021-04-06-ны 5185-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
07/04 
2018-03-26
2018-04-16
 
2018-04-11-ний 3877-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
32
07/06 
2018-03-06
2018-04-16
2018-04-11-3878-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
33
09/11 
2018-11-30
2018-12-14
 
2018-12-14-ны 4070-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
08/07 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3973-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
35
2/11 
2020-12-03
2020-12-25
 
2020-12-21 4926-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
10/04 
2019-12-04
2020-02-22
 
2020-02-19-ний 4713. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
37
01 
2021-01-20
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5008-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
03 
2021-07-29
2021-08-07
 
2021-08-05-ны өдрийн 5411-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
39
01 
2021-01-13
2021-02-05
 
2021-02-03-ны 5024-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
40
74 
2018-12-18
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4244-т бүртгэв.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
41
20 
2021-01-15
2021-06-25
 
2021-06-25-ны 5335-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
03 
2018-10-11
2019-01-24
 
2019-01-24-ний 4179-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
10 
2018-07-04
2018-08-20
 
2018-08-13-ны 3984-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
44
07 
2018-07-04
2018-08-20
2018-08-13-ны 3981-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
45
6/06 
2018-12-19
2019-12-20
 
2019-12-13-ны 4547. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
46
3/03 
2021-02-26
2021-04-23
2021-04-22-ны 5219-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
5/06 
2021-08-06
2021-09-08
 
2021-08-31-ний 5446-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн. 
48
А/13 
2020-04-15
2020-05-05
 
2020-05-05-ны 4780. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн. 
49
05/12 
2018-12-18
2019-11-15
 
2019-11-07-ны 4509. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 32. 
50
03/03 
2021-02-09
2021-03-12
 
2021-03-09-ны 5106-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн.