Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 05 сарын 29 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ НИСЭХ

ОНГОЦНЫ  БУУДАЛ БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН

 БАТЛАХ ТУХАЙ

 

             1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2008 оны 5 дугаар сарын 1-нд байгуулсан  “Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН