Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2008 оны 12 сарын 25 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

“ГАДААДЫН АЛБАН ЁСНЫ БАРИМТ

 БИЧГИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ

ШААРДЛАГЫГ ХАЛАХ ТУХАЙ

КОНВЕНЦ”-Д МОНГОЛ УЛС НЭГДЭН

ОРСНЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Олон улсын хувийн эрх зүйн Гаагийн есдүгээр бага хурлаас 1961 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр баталсан “Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

2 дугаар зүйл.Конвенцийн гишүүн улсуудад хэрэглэгдэх баримт бичгийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталгаажуулж, “Апостиль” гэрчилгээ олгоно.

            3 дугаар зүйл.Баримт бичиг баталгаажуулж, “Апостиль” гэрчилгээ олгох журмыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                     Д.ДЭМБЭРЭЛ