Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС БОХИРДУУЛАХААС

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ” ОЛОН УЛСЫН

КОНВЕНЦИЙН 1978 ОНЫ ПРОТОКОЛД НЭГДЭН

ОРОХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын далайн байгууллагаас Лондон хотноо 1973 онд баталсан “Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх тухай” Олон улсын конвенцийн 1978 оны Протоколд Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР