Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“ОЛОН УЛСЫН ХООРОНДЫН АВТО ЗАМААР АЧАА

ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД”-Д

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл.Женев хотноо 1956 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан “Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР