Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН СУУРЬ КОНВЕНЦИ”-Д

НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын “Тамхины хяналтын суурь Конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР