Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

“ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ-II” ТӨСЛИЙН

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банкны хооронд 2003 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-II” төслийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

           

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ