Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖYYЛЭХ

ТЕХНИК ТУСЛАЛЦААНЫ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН

ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2003 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр байгуулсан “Эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны зээлийн төсөл”-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР