Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  10  сарын 27  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

                  

 

 

АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн  Үндэстний  Байгууллагын  Ерөнхий  Ассамблейн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон  баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ