Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  11  сарын 17  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ДЭМЖИХ  ХОЁР

 ДАХЬ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН

ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Хувийн хэвшлийг дэмжих хоёр дахь төсөл”-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ