Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2012  оны 02 сарын 10 өдөр                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

АЗИД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ, ИТГЭЛЦЛИЙГ

 БЭХЖҮҮЛЭХ БАГА ХУРЛЫН НАРИЙН

 БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН ГАЗАР, ТҮҮНИЙ

АЖИЛТАН, ГИШҮҮН УЛСУУДЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ЭРХ ЯМБА, ДАРХАН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Алматы хотноо 2011 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурлын Нарийн бичгийн дарга нарын газар, түүний ажилтан, гишүүн улсуудын төлөөлөгчдийн эрх ямба, дархан эрхийн тухай конвенц”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ