Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах/

/ХЗДХЯ, ШЕЗ-ийн 2016.09.12-ны А/40,113 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД,

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2014 оны 6 дугаар                                                                                                      Дугаар А/96,90                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 12-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                         хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Тахарын албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6, 13 дугаар зүйлийн 13.5, 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын алба, Тахарын ерөнхий газар, бүх шатны шүүхийн Тамгын газарт, хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга /Т.Мэндсайхан/, Тахарын ерөнхий газрын дарга /Ц.Азбаяр/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

                                                                               ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                   Х.ТЭМҮҮЖИН

                                                                              ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ

                                                                             ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                Н.ЛҮНДЭНДОРЖ

/ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2065-09-12-ны А/40, 113 тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсугай/