Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2014  оны  11  сарын  21  өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Аврах ажиллагааны тухай 1989 оны Лондонгийн конвенцид Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                  З.ЭНХБОЛД