Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2016 оны 202-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 31

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2016 оны 202-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Тариалангийн тухай хуулийн 151.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “100.0 (нэг зуун)” гэснийг “70.0 (далан)” гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                         Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд                                             Р.БУРМАА