Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ИХШХЕГазрын даргын 2016-06-10-ны А/284 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

/ИХШХЕГазрын даргын 2016-06-10-ны А/284 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН АСУУДАЛ

ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                Дугаар А/429                                                                                                  Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 9.5.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам"-ыг баталж 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

2.Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого зохицуулалт, үнэлгээний хэлтсийн дарга /Л.Батсүх/, Зөвшөөрөл, бүртгэлийн хэлтсийн дарга /Ч.Эрдэнэбат/ нарт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Албаны даргын 2008 оны 154 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                       ДАРГА                                   Д.МӨРӨН

 

 

Улсын бүртгэлд 2011 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3237 дугаарт бүртгэв.