Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2014 оны 188-р тогтоолд/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 44

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Дуудлагын худалдаагаар худалдах төрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2014 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 188 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийн “Үл хөдлөх хөрөнгө, тэдгээрийн эзэмшил газрыг “ гэснийг “Үл хөдлөх хөрөнгийг” гэж өөрчилсүгэй.

2. Мөн тогтоолын 4 дүгээр зүйл болон уг тогтоолын хавсралтаар баталсан “Архивын ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй барилга байгууламжийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт”-ын 2, 4-6, 8 дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                    Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Монгол  Улсын  сайд

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх  газрын  дарга                                               С.БАЯРЦОГТ