Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2015-08-28-ны А/190 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

ХЗС-ын 2015-08-28-ны А/190 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

                                                                

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                     Дугаар А/30                                                                        Улаанбаатар хот

                                                                                         

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

          1.“Тээврийн хэрэгслийг тусгай хашаа /талбай/-нд түр байлгах журам”-ыг  хавсралтаар баталсугай.

       2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /Р.Чингис/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт тус тус даалгасугай.

        3.Энэ тушаал батлагдан гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/18 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

    

   

                                                         САЙД                                          Д.ДОРЛИГЖАВ