Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ  ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ  ТУХАЙ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай зарлигаар хүчингүй болгосон.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2015 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                           Дугаар 85                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ

ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ  ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 421 дүгээр зүйлийн 421.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1.“Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг нэгдүгээр, “Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 263, 2011 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17 дугаар зарлигуудыг тус тус хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                       Ц.ЭЛБЭГДОРЖ