Хэвлэх DOC Татаж авах
Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах   галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт батлах тухай

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ,

 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН

САЙД НАРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр                                        Дугаар А/250/А/379,437                                     Улаанбаатар хот

                                                                                          

Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах

 галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт батлах тухай

           Галт зэвсгийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

          1. Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

         

          2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.

         

                                       САЙД                                         САЙД                                   САЙД 

                                              Д.ДОРЛИГЖАВ                          Н.БАТЦЭРЭГ                     Г.ШИЙЛЭГДАМБА