Хэвлэх DOC Татаж авах
ДЭЭД ШҮҮХИЙН БҮГД ХУРЛЫН 1991 ОНЫ 13 ДУГААР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ  ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

 

1993 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 9-ний өдөр                                                                                                Дугаар 53                                                                                                                                          хот

 

 

ДЭЭД ШҮҮХИЙН БҮГД ХУРЛЫН 1991 ОНЫ

13 ДУГААР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ 

ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

“Эрүүгийн хуулийн 3 дугаар бүлгийн зарим заалтыг практикт хэрэглэх тухай” Дээд шүүхийн Бүгд хурлын 1991 оны 13 дугаар тогтоолд “Малын хашаа саравчийг агуулах савтай адилтган үзнэ” гэж заасан нь “агуулах сав” гэдэг ойлголтыг хэт өргөтгөж, хуулийн агуулгад нийцэхгүй байгааг үндэслэн Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

“Эрүүгийн хуулийн 3 дугаар бүлгийн зарим заалтыг практикт хэрэглэх тухай” Дээд шүүхийн Бүгд хурлын 1991 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолын нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Малын хашаа саравчийг агуулах савтай адилтган үзнэ” гэсэн заалтыг дор дурьдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

Малыг алдагдахаас хамгаалж зориулалтын цоож, бэхэлгээ хийсэн хашаа байр, савыг Эрүүгийн хуулийн 123 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан “агуулах сав” гэдэгт хамааруулан ойлгоно.

Харин зөвхөн малын хөл хөдөлгөөн хорих, малыг салхи, жавар, бороо, цаснаас нөмөрлөх зориулалттай хашаа, хороо, саравчийг дээр дурдсан “агуулах, сав” гэдэг ойлголтонд хамааруулахгүй.

 

 

 

                                         ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                         Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН

                              ШҮҮГЧ                         Д.НАМСРАЙЖАВ