Хэвлэх DOC Татаж авах
Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай