Хэвлэх DOC Татаж авах
Журам батлах тухай (2000 оны 94-р тушаалыг хүчингүй болгосон)