Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний журам/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2017 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/115,А/176,142

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.2, 39.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2009 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан Зарим цогцос оршуулах журам-ыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний журам -ыг нэгдүгээр, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г хоёрдугаар, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ-г гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн /Д.Батжаргал/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 170/271 дүгээр тушаалаар батлагдсан Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД                  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД                          САНГИЙН САЙД

С.БЯМБАЦОГТ                                                                А.ЦОГЦЭЦЭГ                                             Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН

/ХЗДХС,ЭМС, СС-ын 2017 оны  А,263, А/406, 321 дугаар тушаал, УДШүүхийн захиргааны хэргийн танхимын шүүх хуралдааны 2020 оны 318 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав/