Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2017 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                                                                           Дугаар 13                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот                                  

  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, 52 дугаар зүйлийн 52.3.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Хуульчийн мэргэжлийн дадлагад тооцох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хорооны дарга /Д.Сүнжид/, Хуульчдын холбооны Тамгын газрын дарга /Ц.Ганболд/ нарт тус тус даалгасугай.

 

 

 

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ                        Б.МӨНХБАТ