Хэвлэх DOC Татаж авах

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2017 оны 04 сарын 28-ны өдөр                                                                                                                   Дугаар 18                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

 

АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5дах заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ыг шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2015 оны 07 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай. 

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /С.Адъяасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                                С.АДЪЯАСҮРЭН

             ГИШҮҮД                                               Э.АЛТАНБАГАНА

Б.БАЛГАНСҮРЭН

Ч.ДАВААЖАМЦ

Ц.НЯМДОРЖ

                                                                                                 Б.ЧИНБАТ

                                                                                       Э.ЭНХТУЯА