Хэвлэх DOC Татаж авах
Бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                             Дугаар 97                                                                                                    Улаанбаатар хот                                                                                       

 

БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017-2021 онд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар /З.Энхболд/-т даалгасугай.

 

                                                                 

 

                                                    МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                  Х.БАТТУЛГА