Хэвлэх DOC Татаж авах
Дүрэм батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

                                        2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр                                                                             Дугаар 02                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

           

Дүрэм батлах тухай

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

                 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

                 2. Энэ зарлиг батлагдсантай холбогдуулан “Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дүрэм батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 97 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

    МОНГОЛ УЛСЫН                                                  ХАЛТМААГИЙН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                        БАТТУЛГА