Хэвлэх DOC Татаж авах

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр                     Дугаар 24             Улаанбаатар хот

 

Тоон радио өргөн нэвтрүүлэгт ашиглах радио давтамжийн зурвасын

хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоож,

батлах тухай

 

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3 дэх заалт, 9.1.10 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Тоон радио өргөн нэвтрүүлэгт ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ыг тогтоож, хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны 30 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /С.Адъяасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                   С.АДЪЯАСҮРЭН

 

 

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ