Хэвлэх DOC Татаж авах

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 11 дүгээр сарын-27-ны өдөр                                                                                                                        Дугаар 77                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дах хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Радиогоор нэвтрүүлэх зар сурталчилганы зохицуулалтын журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА           Г.ЧИНЗОРИГ

 

ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН

БИЧГИЙН ДАРГА                           Т.НАРМАНДАХ