Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 4969 дүгээрт бүртгэсэн. 

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн.


ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                                Дугаар 87                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

“РАДИОГИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА”

БАТЛАХ ТУХАЙ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, 30.1.8 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Радиогийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

Хорооны хуралдааны

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ