Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 4970 дугаарт бүртгэсэн.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                                       Дугаар 88                                                                                                                                               Улаанбаатар хот

 

“РАДИОГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”

БАТЛАХ ТУХАЙ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА           Г.ЧИНЗОРИГ

 

ГИШҮҮД        Э.АЛТАНБАГАНА

        Б.БАЛГАНСҮРЭН

        Ө.ЗОЛБАЯР

       А.ҮЙЛСТӨГӨЛДӨР

      Э.ЭНХТУЯА