Хэвлэх DOC Татаж авах
ИХТАМИР СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ  ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ИХТАМИР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр                                                                                                                                           Дугаар 06                                                                                                                                               Заанхошуу

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ

ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 -ын “д”, 25 дугаар зүйлийн 25.1, 25.2, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Сумын Засаг даргын өргөн мэдүүлсэн малын тоо, толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг сумын Засаг дарга /Б.Цэвээндорж/-д үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хоёрдугаар хуралдаанаар батлагдсан “Малын тоо, толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай” 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 08 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                        Л.ДАВААХҮҮ