Хэвлэх DOC Татаж авах
БУГАТ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдөр                                                                                                                                  Дугаар 15                                                                                                                                                Бугын төв

          

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэр түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д”заалт, Малын тоо толгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаас Тогтоох нь:

1.Сумын малчин, мал бүхий этгээд бүгд адил тэгш нэг бод малаас -600 төгрөг, нэг хониноос -200 төгрөг, нэг ямаанаас-400 төгрөг тус тус татвар ногдуулахаар тогтоосугай.

2.Уг тогтоолыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлэхийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

/Х.Жумагүл/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                       Х.АМАНГАЖЫ