Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 5113 дугаарт бүртгэв.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн.


ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                                                                           Дугаар 69                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

РАДИО ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ САРНИУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

 АШИГЛАХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3 дах заалт, Радио долгионы тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1.9 дэх заалтуудыг үндэслэн тус тус ТОГТООХ нь:

1.“Радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж ашиглах журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ